Kronborgs Revision er  medlem af FDR
  Foreningen af Danske  Revisorer.
 – Lille, vågen og velorienteret!

fdr-logo-blackred