Andelsboligforeninger og Ejerforeninger.

Gennem flere år har jeg udarbejdet regnskaber for ejerforeninger og andelsboligforeninger. Det kan være meget svært for medlemmer selv at skulle administrere dette i dagligdagen.

Derfor tilbyder jeg at administrere for disse foreninger, dvs. stå for den daglige bogføring af bilag, udarbejde årsregnskaber og budgetter, sørge for udarbejdelse af varmeregnskab f.eks. i ejerforeninger. Ligeledes kan jeg, hvis man træffer aftale om dette, sørge for at betale de regninger der kommer til foreningerne, når disse er påtegnet af de ansvarlige i bestyrelsen.

For andelsboligforeningernes vedkommende drejer det sig endvidere om at kunne fastsætte værdien af andelene i forhold til lovgivningens krav.

penge2-web