Regnskabsassistance for private.

Som privatperson, hvor man er almindelig lønmodtager, er der i dag ikke de store vanskeligheder med at få udarbejdet en selvangivelse eller en skatteberegning. Det klarer vores kommune for os.

Men hvis man f.eks. har investeret i aktier, obligationer, anparter kan det straks være en mere kompliceret sag at få udarbejdet sin selvangivelse. Her står jeg klar med sagkyndig bistand ved udarbejdelsen af selvangivelsen samt en præcis skatteberegning.

Skulle man have som forældre have investeret i en bolig til sine børn, er jeg ligeledes klar med råd og vejledning i, hvilken type virksomhedsform, der skal anvendes ved beregningen af resultat af udlejningsvirksomhed. Når man så skal have udarbejdet et årsregnskab for denne udlejningsvirksomhed er jeg klar med bistand om valg af den rigtige virksomhed, der er bedst i denne situation.

Har man købt ejerbolig, sommerhus mm., står jeg til rådighed med bistand denne forbindelse. Det kan f.eks. dreje sig om skøde-skrivning, skattemæssige beregninger ifm. købet, budgetlægning, valg af finansieringsform og type.

Samtidig yder jeg selvfølgelig bistand og vejledning i forbindelse med skattesager af enhver art, som man som privatperson kan komme ud for.handshake1